DECLARAŢIA DE POLITICĂ A S.C. SANO VITA S.R.L.

2020

 

Politica în domeniul calităţii, mediului şi a siguranţei alimentuluia S.C. SANO VITA S.R.L. este de  a aproviziona, depozita, ambala, produce şi comercializa produse vegetariene (produse expandate si extrudate din cereale, sucuri din fructe, preparate din legume si fructe, marfuri ambalate, seminte, zahar, sare, ulei), pentru a satisface necesităţile explicite şi implicite ale clienţilor, în conformitate cu legislaţia  în vigoare şi în condiţiile realizării de profit si imbunatatirii performantelor de mediu.

Politica în domeniul calităţii, mediului şi siguranţei alimentelor se aplică pentru toate activitatile organizatiei noastre.

Pentru a pune în practică această politică, conducerea S.C. SANO VITA S.R.L. a implementat si certificat un sistem de management integrat Calitate – Mediu - Siguranta alimentului, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR EN ISO 22000:2005  şi cu ISO / TS 22002-1:2009. 

Obiectivele principale în domeniul calităţii, mediului şi siguranţei alimentului ale organizaţiei noastre sunt următoarele:

 •       să intretinem si sa actualizam sistemul de management integrat Calitate-Mediu-Siguranta alimentului;
 •       sa actualizam informatiile documentate SMI in conformitate cu cerintele ISO 22000:2019
 •       să aprovizionam materii prime si materiale conforme condiţiilor specificate şi sigure pentru consum;
 •       să livrăm clienţilor produse conforme condiţiilor specificate şi sigure pentru consum, la termenele stabilite, în scopul creşterii satisfacţiei acestora;
 •       sa asiguram reducerea pierderilor de resurse naturale si materii prime;
 •       sa contribuim la imbunatatirea tehnologiilor si produselor in sensul ecologizarii acestora;
 •       sa instruim şi sa motivam personalul pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii;
 •       sa menţinem şi sa lărgim gama de produse;
 • Realizarea unei culturi şi a unei mentalitǎţi proactive a personalului S.C.SANO VITA S.R.L.în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurǎtor;
 • Prevenirea poluǎrii;
 • Imbunǎtǎţirea gestiunii deşeurilor la nivelul organizaţiei;

Ca Director General al S.C. SANO VITA S.R.L., mă angajez:

 •       să asigur comunicarea, înţelegerea, analizarea şi aplicarea politicii în domeniul calităţii, mediului şi siguranţei alimentului la toate nivelurile organizaţiei;
 •       să asigur resursele umane şi materiale necesare;
 •       sa ma conformez legislaţiei actuale privind protecţia mediului şi evoluţiei acesteia, referitoare la activitǎţile desfǎşurate;
 •       la o îmbunǎtǎţire continuǎ a performanţelor de mediu;
 •       sǎ acţionez permanent în scopul prevenirii poluǎrii mediului;
 •       să asigur funcţionarea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat;
 •       să analizez periodic politica şi să o îmbunătăţesc continuu.

Participarea la intretinerea şi actualizarea sistemului de management integrat este sarcina de serviciu a fiecărui angajat. Răspunderea este a tuturor şi a fiecărui angajat în parte.

 Nu se admit abateri de la politica în domeniul calităţii, mediului şi siguranţei alimentului sau irosirea de resurse în nici un compartiment sau proces din organizaţie.

Politica privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 In temeiul REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) S.C. Sano Vita S.R.L. se angajeaza sa respecte cerintele privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor si ale partenerilor cu care societatea are contacte.

Aceasta Declaratie de Politica este in conformitate cu misiunea, viziunea si valorile noastre:

Misiunea noastra: Sa transmitem comunitatii noastre un mesaj de sanatate si speranta pentru acum si viitor.

Viziunea noastra: Sa inspiram si sa ajutam comunitatea noastra sa traiasca experienta unei vieti fericite si sanatoase.

Valorile noastre: Grija fata de oameni si mediu, Modestie, Integritate, Perseverenta, Responsabilitate.

       04.05.2020                                                            DIRECTOR GENERAL,                    

                                                                                       POPA CRISTIAN

Produs adăugat la wishlist