SANO VITA SRL

Puncte de lucru : Comuna Pausesti-Maglasi , sat Ulmetel, str. Industriei, nr. 89, jud. Valcea
Comuna Vladesti nr 179, jud. Valcea

Cuprins:

I. Prezentarea companiei

II. Aplicabilitatea legislatiei OUG 92/26.08.2021

III. Fluxul gestiunii deseurilor (Tipuri de deseuri generate si modalitatea de

gestionare)

IV. Stabilirea obiectivelor

V. Masuri privind implementarea programului de prevenire si reducere a deseurilor

generate pe amplasament

I Prezentarea companiei

Societatea SANO VITA SRL este prezenta pe piata romaneasca de 25, avand un portofoliu ce cuprinde suplimente alimentare, sortimentatie variata de produse vegetariene, de la cereale si musli pentru mic dejun, rondele expandate din grau sau orez, fructe uscate si nuci, bauturi vegetale , tofu, soia, paste vegetale tartinabile sau diverse alte alimente de baza .

II  Aplicabilitea legislatiei OUG 92/26.08.2021

Prezentul program de prevenire si reducere a deseurilor generate este intocmit in baza O.U.G. 92 / 26.08.2021 privind regimul deseurilor : Articolul 44, alineat 1 : „1) Persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala , pentru care autoritatea competenta penru protectia mediului a emis o autorizatie de mediu / autorizatie integrata de mediu, avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri , este obligata sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau , dupa caz, de la orice produs fabricat , inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor , si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor”

-Obligatiile privind responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor, tratarea ( reutilizare , valorificare si reciclare) si eliminarea deseurilor, si respectarea ierarhiei privind politicile de prevenire a generarii si gestionarii deseurilor :

 • prevenirea generarii de deseuri
 • pregatirea pentru reutilizare
 • reciclare
 • alte operatiuni de valorificare, inclusiv valorificarea energetica
 • eliminarea.

-Conform definitiei prevenirea inseamna toate masurile ce trebuie sa fie luate inainte ca o substanta/ material/ produs sa devina deseu, in vederea reducerii:

 • cantitatii de deseuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora;
 • impactului negativ al deseurilor generate asupra mediului si sanatatii populatiei sau
 • continutului de substante nocive ale materialelor si produselor.

III Fluxul gestiunii deseurilor (Tipuri de deseuri generate si modalitatea de gestionare)

Societatea  SANO VITA SRL . isi desfasoara activitatea in punctele de lucru din:

- Comuna Pausesti Maglasi , sat Ulmetel - Fabrica este amplasata intr-o zona rurala, cu acces direct la strada principala. Proprietatea in suprafata de peste 17000 mp are in componenta 6 cladiri destinate productiei (ambalarii) si depozitarii produselor plus spatii anexe destinate atelierului mecanic si de mentenanta, centralelor de incalzire, etc.

-Comuna Vladesti nr 179, jud. Valcea- Fabrica este amplasata intr-o zona rurala, cu acces direct la strada principala. Proprietatea are prezente doua cladiri denumite corp A si corp B plus spatii anexe destinate atelierelor mecanice si de mentenanta, centralelor de incalzire si generatoare de abur. Productiile se desfasoara in diferite sectii/incaperi ale celor doua cladiri.

In prezent societatea SANO VITA SRL detine un sistem de management al deseurilor  printre care mentionam:

 • Sunt implementate proceduri de management privind evidenta si gestiunea deseurilor
 • Activitatea desfasurata la punctul de lucru din localitatea Vladesti nr 179 , jud. Valcea este reglementata din punct de vedere al protectiei mediului prin autorizatia de mediu nr 247/02.11.2012 , cu viza anuala obtinuta prin decizia nr 353 din 07.09.2021 pentru activitatile :
  • cod CAEN 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
  • cod CAEN 1032 Fabricarea sucurilor de legume si fructe
  • cod CAEN 1039 Prelucrarea si conservarea legumelor si fructelor n.c.a
  • cod CAEN 1061 Fabricarea produselor de morarit
  • cod CAEN 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a
 • Detine contract de prestari servicii de dezinsectie, dezinfectie incheiat cu societatea S.C SAB VET SRL si S.C AXIVEN PEST CONTROL SRL
 • Detine contract de prestari servicii transferarea responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje incheiat cu RECICLAD’OR S.A.
 Nr.
Crt.
 Denumire deseu generat Cod deseu Cantitati aproximative pe an / tone Predate prin contract catre colectori autorizati
1 Deseu municipal amestecat 20 03 01 0.864 S.C. URBAN SA
 2 Ambalaje de hartie si carton 15 01 01 48.68 S.C. MUSTATA
CONSTRUCT SRL
 3 Ambalaje de materiale plastice 15 01 02 15.22 S.C. MUSTATA
CONSTRUCT SRL
 4 Lemn 15 01 03 118.02 S.C. MUSTATA
CONSTRUCT SRL
 5 Uleiuri minerale 13 02 05 * 0.9 SC ROMMAR
PRODIMPEX SRL
Slatina
 6 Acumulatori cu plumb16 06 01 * 0.434 Romprioxim
Impex SRL Rm.
Valcea /8992281

 • Exista contract de prestari servicii transferarea responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje incheiat cu RECICLAD’OR S.A.
 • Anual, responsabilul de mediu intocmeste raportarea privind evidenta gestiunii deseurilor atat in format fizic in vederea depunerii la Agentia Protectia Mediului Judetean cat si in format online in cadrul Sistemului Integrat de Mediu ( SIM)
 • Lunar responsabilul de mediu intocmeste si depune declaratia privind obligatiile la Fondul de Mediu prin care se declara cantitatile de ambalaje puse pe piata, valorificate prin diferite metode
  • Flux operational : colectare deseuri
 • Exista contract de prestari servicii colectare fiecare tip de deseu generat in punctul de lucru cu un operator economic autorizat
 • Solicitarile de colectare sunt stabilite cu o frecventa sporita, astfel incat sa nu existe stocuri de deseuri la punctul de lucru
 • La fiecare predare de deseu , tinand cont de tipul deseului predat, se intocmeste aviz de insotire a marfii, impreuna cu formularul anexa 3 sau anexa 2, dupa caz, inseriate si inregistrate in evidente contabile distincte

IV Stabilirea obiectivelor

Compania SANO VITA SRL are ca si obiective implementarea / dezvoltarea urmatoarelor masuri :

 • implementarea masurilor de conformare in ceea ce priveste sistemul de management integrat al deseurilor
 • pentru minimizarea cantitatilor de deseuri generate de activitatea principala se au in vedere urmatoarele :
  • reducerea pierderilor de materiale de proces prin respectarea disciplinei, prescriptiilor si specificatiilor tehnologice;
  • realizarea programului de intretinere preventiva in vederea diminuarii pierderilor datorate defectiunilor/incidentelor tehnice;
  • utilizarea regulii „primul venit – primul plecat” pentru materiile prime utilizate, unde este posibil.
 • gestiunea deseurilor si raportarea deseurilor catre organizatii de profil pentru valorificarea deseurilor generate in flux comercial
 • cresterea cotei de utilizare a ambalaje reutilizabile sau biodegradabile
 • reinstruirea continua a personalului privind colectarea selectiva a deseurilor generate in locatie , astfel incat cantitatea de deseuri generata predata spre valorificare sa surclaseze cantitatea de deseuri predata spre eliminare, avand in vedere cresterea ratei de reciclare a deseurilor generate in locatie aflata deja pe o panta ascendenta.

V .Masuri privind implementarea programului de prevenire si reducere a deseurilor generate pe amplasament

 Nr. Crt. Denumire deseu generat Cod deseu Masuri de prevenire si reducere a cantitatii deseurilor generate Termen de actiune Responsabili
 1 Deseu municipal amestecat 20 03
01
 -instruirea personalului in vederea in
vederea colectarii selective a deseurilor
pe amplasament
 Permanent Responsabil de Mediu /Toti angajatii
 2 Ambalaje de hartie si carton 15 01
01

 -Instruirea personalului administrativ
privind reducerea consumului de hartie
cu 50% fata de anul precedent prin:

-imprimare fata/everso
-imprimare controlata / monitorizata(
doar cand este necesar)
-micsorare fonturi
-utilizarea hartiei tip ciorna
-evitarea achizitionarii de
echipamente/materiale supra ambalate
-reutilizarea ambalajelor din carton
-amplasarea optima si utilizarea recipientilor omologati pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje generate pe amplasament

-utilizarea pungilor din materiale reutilizabile/biodegradabile sau material textil
-evitarea achizitionarii de
echipamente/materiale supra ambalate
- evitarea articolelor si ambalajelor din materiale plastice, optand pentru cele din materiale prietenoase cu mediul.
 - evitarea articolelor de unica folosinta pentru servirea meselor sau pentru curatenie; acestea vor fi inlocuite pe cat posibil cu articole care se pot spala si refolosi;
-amplasarea optima si utilizarea recipientilor omologati pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje generate pe amplasament

 Permanent Responsabil de Mediu / Toti angajatii
 3 Ambalaje de
materiale
plastice
 15 01
02
  Permanent Responsabil de Mediu /Toti angajatii

Prezentul PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI, a fost elaborat de catre SANO VITA SRL .- in conformitate cu cerintele O.U.G. 92 / 26.08.2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Produs adăugat la wishlist