Versiunea 1.0

 

În acest document vă explicăm modul în care societatea Sano Vita S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în care asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Această notă se aplică în legătură cu prelucrările de date realizate de Sano Vita S.R.L.. Acest document este relevant pentru dumneavoastră indiferent de poziția în care vă aflați: client, partener – persoană fizică, reprezentant al unui partener – persoană juridică, solicitant al unei oferte sau persoană care ne contactează în alte scopuri (eg, în legătură cu cereri sau reclamații), vizitator al unuia dintre sediile ori punctele noastre de lucru, intern, vizitator al site-ului nostru, etc.

Această notă tratează, în ordinea de mai jos, următoarele aspecte:

(a)                categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;

(b)                scopurile pentru care prelucrăm acele date cu caracter personal;

(c)                temeiurile care justifică prelucrările noastre;

(d)                persoanele către care divulgăm datele;

(e)                perioada pentru care stocăm datele;

(f)                 consecințele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră;

(g)                drepturile dumneavoastră și informații cu privire la exercitarea acestora;

(h)                detaliile noastre de contact; și

(i)                 situațiile în care se aplică această notă informare și modificările sale.

 1.                    Categorii de date. Scop. Temei

1.1               Clienți actuali sau potențiali ai Sano Vita S.R.L.

Putem prelucra date cu caracter personal referitoare la reprezentanții clienților noștri pentru:

(i)                 Furnizarea serviciilor noastre. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a vă transmite o ofertă (la cererea dumneavoastră), pentru a încheia și executa contractul cu dumneavoastră, și pentru a ne asigura că vă furnizăm serviciile solicitate. În acest caz, vom întemeia prelucrările pe necesitatea încheierii și/ sau executării contractului cu dumneavoastră și pe consimțământul dumneavoastră pentru transmiterea de oferte.

Vom prelucra în principal datele dumneavoastră de identificare (nume, prenume, alte date din documentul de identitate) și, dacă avem o relație contractuală cu dumneavoastră, datele incluse în contractul cu dumneavoastră. În momentul plasării unei comenzi, Sano Vita S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră referitoare la comandă (adresă de livrare, adresă de facturare, nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, date card, produse comandate). În momentul înregistrării pe website-ul nostru, Sano Vita S.R.L. poate prelucra informații (opțional, dacă sunt introduse de client) precum data de naștere și preferințe (pe baza listei de dorințe).

(ii)               Funcționarea serviciilor noastre. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a asigura funcționarea serviciilor noastre, prin intermediul evaluării acestora și a transmiterii de mesaje/ alerte legate de funcționalități ale programelor noastre.

Vom prelucra în principal datele dumneavoastră de identificare (nume, prenume, cod numeric personal, adresă de e-mail, număr de telefon), adresă IP, date din loguri de acces și utilizare, înregistrare cu ce vede clientul în momentul accesării paginii.

Temeiul acestor prelucrări va fi, după caz, executarea contractului cu dumneavoastră, interesul nostru legitim sau consimțământul.

(iii)             Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de e-mail, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți, inclusiv orice fișiere atașate de dumneavoastră în momentul solicitării de contact.

(iv)              Comunicare în scop de marketing. Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre (din inițiativa noastră), este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră.

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă poștală.

1.2               Membri (angajați, colaboratori etc.) ai partenerilor noștri contractuali – persoane juridice

Putem prelucra datele dumneavoastră pentru:

Menținerea relației contractuale cu companiile din care faceți parte. Pentru a putea să colaborăm cu compania din care faceți parte (inclusiv pentru a comunica cu dumneavoastră pentru soluționarea eventualelor probleme pe care compania dumneavoastră sau Sano Vita S.R.L. le întâmpină în legătură cu contractul dintre acestea), va trebui să prelucrăm date cu caracter personal care se referă la dumneavoastră. În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii și de a ne asigura că celelalte companii execută, la rândul lor, acele contracte.

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, poziție, angajator, număr de telefon, adresă de e-mail.

1.3               Parteneri contractuali ai noștri – persoane fizice (parteneri de afaceri, nu clienți)

Atunci, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

(i)                 Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu dumneavoastră. Este necesar să prelucrăm anumite informații care se referă la dumneavoastră pentru a putea începe și menține colaborarea cu dumneavoastră.

În acest caz, ne vom baza prelucrarea datelor care se referă la dumneavoastră pe necesitatea acesteia pentru încheierea / executarea contractului dintre dumneavoastră și noi.

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, date din actul de identitate.

(ii)               Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de e-mail, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

1.4               Membri ai autorităților publice?

Atunci, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi răspunsul la solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea.

Spre exemplu, va trebui să păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faceți parte și semnătura dumneavoastră în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem. De asemenea, dacă ne transmiteți o solicitare de informații din partea autorității – angajatorul dumneavoastră, vă vom prelucra datele (nume, prenume, poziție, angajator) pentru a răspunde.

1.5               Dacă sunteți un vizitator al sediului, al punctelor de lucru sau al altor incinte ale noastre

Atunci, e posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a obiectelor.

În unele dintre incintele noastre avem instalate camere de supraveghere video (CCTV), pentru a asigura securitatea angajaților noștri, a altor persoane din acele încăperi și a bunurilor noastre. Așadar, vom prelucra imagini (înregistrări video) cu dumneavoastră (și, eventual,vocea dumneavoastră). În toate cazurile, am indicat locurile unde se află aceste camere prin plăcuțe de informare, conform legii. Prelucrarea datelor în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre.

De asemenea, la recepție vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal incluse într-un act de identitate valabil, precum și informații privind scopul vizitei, tot în vederea asigurării securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre, în temeiul interesului nostru legitim.

1.6               Dacă sunteți un vizitator al site-urilor noastre sau ați interacționat cu vreuna dintre paginile noastre pe rețelele de socializare

Atunci, e posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

Îmbunătăţirea experienţei pe website-ul nostru. Pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ați exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosiți, pentru a soluționa problemele pe care le-ați putea întâmpina la accesare, prelucrăm date cu caracter personal. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care folosim tehnologia cookies, vă rugăm să accesați politica noastră dedicată [Notă RTPR: De introdus hyperlink către politica de cookies care va fi publicată pe website.].

Temeiul prelucrării va fi în cele mai multe cazuri executarea contractului pe care îl avem cu dumneavoastră sau interesul nostru legitim.

1.7               În general, în orice poziție vă aflați

Putem, de asemenea, să prelucrăm datele dumneavoastră pentru următoarele scopuri:

(i)                 Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le adresați.

Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de e-mail, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră (dacă există) sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

(ii)               Răspuns la solicitările autorităților sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă. Este posibil ca uneori să avem o obligație legală de a comunica datele dumneavoastră către anumite autorități, de a stoca datele dumneavoastră pe o anumită perioadă sau de a vă prelucra într-un alt mod datele. În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale ale noastre.

(iii)             Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane. Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute. În această situație, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.

(iv)              Prevenirea fraudelor. Suntem interesați ca activitatea noastră să se desfășoare în condiții de legalitate. De aceea, putem prelucra datele dumneavoastră (cum ar fi prin transmiterea acestor date către consultanții noștri din diverse domenii – auditori, avocați etc. ori prin consultarea acestor date). În aceste cazuri, prelucrarea va fi justificată de interesele noastre legitime de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea noastră ori, după caz, de obligațiile noastre legale de a asigura legalitatea operațiunilor noastre (cum ar fi obligații impuse prin legislația în domeniul prevenirii spălării banilor).

1.8               Despre datele terților

Dacă ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții dumneavoastră, membrii dumneavoastră de familie, persoanele aflate în întreținerea dumneavoastră etc.), trebuie să vă asigurați că i-ați informat despre aceasta și că i-ați îndrumat spre această informare cu privire la modul în care Sano Vita S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal.

Vom informa respectivele persoane în mod corespunzător despre modul în care le prelucrăm datele, atunci când este cazul.

 1.                    Cui vom divulga datele CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm să limităm accesul la datele al persoanelor din afara companiei Sano Vita S.R.L.care vă prelucrează datele cu caracter personal (i.e., compania căreia i-ați furnizat datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră). Cu toate acestea, în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră, potrivit celor de mai jos.

Putem divulga datele dumneavoastră către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru Sano Vita S.R.L. în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de date, servicii de plată, diverse servicii pe care le putem externaliza, cum ar fi în domeniul resurselor umane), alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura siguranța documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.

De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.

În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

 1.                    în ce condiții am putea transfera datele dumneavoastră către state terțe sau organizații internaționale

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizații sau persoane din state terțe sau către organizații internaționale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa în avans despre decizia noastră, acordându-vă timpul necesar pentru a vă exercita drepturile în legătură cu transferul datelor dumneavoastră.

 1.                    Cât vom păstra datele dumneavoastră

În conformitate cu prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre, perioadele de stocare ale datelor cu caracter personal de către Sano Vita sunt următoarele:

(i)                 Până la aducerea la îndeplinire a scopului pentru care datele personale sunt colectate și prelucrate, la care se adaugă o perioadă de 3 ani pentru protejarea drepturilor și intereselor operatorului în eventualitatea unei plângeri, acțiuni in justiție sau orice alt demers demarat de persoana vizată ori de autoritățile naționale competente

Această perioadă de stocare e aplicabilă pentru următoarele scopuri ale prelucrărilor, cu privire la categoriile de persoane vizate indicate:

-                    Întocmirea listei de invitați la evenimente, trimiteri promoționale, organizarea evenimentelor, articolelor de presă și materialelor promoționale, organizarea de evenimente demonstrative, de conferințe – colaboratori, colaboratori de presă;

-                    Desfășurarea relațiilor contractuale, analiza riscului activității economice, de risc financiar, analiza risc de faliment ai partenerilor companiei – colaboratori;

-                    Plasarea comenzilor, detalii comenzi, livrarea coletelor, răspuns la cereri de contact – clienți magazin online;

-                    Informațiile sunt folosite in scopul planificării programărilor de descărcare, recuperare de documente de la magazinele partenere – colaboratori, transportatorii respectivi;

-                    Desfășurarea activității curente a Societății – angajați ai autorităților sau ai colaboratorilor;

-                    Respectarea obligațiilor legale – angajați vamali, angajați comisionari, angajați ai direcției sanitare veterinare;

-                    Derularea relațiilor contractuale cu partenerii – angajați ai colaboratorilor;

-                    Planificarea călătoriilor, rezervărilor de taxi, efectuarea check-inurilor, programărilor către Medicina Muncii, Sănătate și Securitate în Muncă, desfășurarea activității curente a Societății, planificarea programărilor de descărcare, recuperare de documente de la magazinele partenere, realizarea articolelor de presă și a materialelor promoționale în interesul promovării companiei, acorduri interne pentru utilizarea fotografiei, plata salariilor, deconturi, emiterea cardurilor, deschiderea conturilor bancare, inițierea tranzacțiilor bancar, crearea si mentenanța conturilor, monitorizarea sitului de lucru, acordarea de zile libere – angajați;

-                    Desfășurarea relațiilor contractuale pentru situl respectiv – asistență si mentenanță – reprezentanți ai colaboratorilor, ai autorităților, ai furnizorilor de servicii care au responsabilități pe un anumit proiect;

-                    Calculare salarii si bonusuri, angajări, traininguri, acordare beneficii pentru membrii de familie, prelucrarea în scopuri statistice – angajați și membrii de familie ai acestora;

-                    Desfășurarea relațiilor contractuale – parteneri.

(ii)               Perioada de derulare a contractului, la care se adaugă o perioada de 3 luni pentru protejarea drepturilor si intereselor operatorului in eventualitatea unei plângeri, acțiuni in justiție sau orice alt demers demarat de persoana vizată ori de autoritățile naționale competente – pentru organizarea evenimentelor ce constau în activități de voluntariat, datele prelucrate fiind cele ale colaboratorilor de presă.

(iii)             Perioada de derulare a contractului, la care se adaugă o perioada de 10 ani pentru protejarea drepturilor si intereselor operatorului in eventualitatea unei plângeri, acțiuni in justiție sau orice alt demers demarat de persoana vizată ori de autoritățile naționale competente.

Această perioadă de stocare e aplicabilă pentru editarea, înregistrarea și arhivarea contractelor si a corespondenței comerciale și fiscale, precum și documentele de achiziție a reprezentanților părților contractuale.

(iv)              Până la aducerea la îndeplinire a scopului pentru care datele personale sunt colectate și prelucrate (2 ani pentru registrele de vizitatori), la care se adaugă o perioadă de 3 ani pentru protejarea drepturilor și intereselor operatorului în eventualitatea unei plângeri, acțiuni în justiție sau orice alt demers demarat de persoana vizată ori de autoritățile naționale competente.

Această perioadă de stocare e aplicabilă pentru întocmirea împuternicirilor, delegațiilor, adreselor, răspunsurilor la adrese și ținerea registrului de intrări – ieșiri și al celui de vizitatori. Datele prelucrate pot fi cele ale reprezentanților părților contractuale, angajaților companiei, destinatarilor documentelor, vizitatorilor.

(v)                Perioada cerută de prevederile legale incidente, la care se adaugă o perioadă de 3 ani pentru protejarea drepturilor și intereselor operatorului în eventualitatea unei plângeri, acțiuni în justiție sau orice alt demers demarat de persoana vizată ori de autoritățile naționale competente – pentru organizarea activității financiare și de gestiune a entității conform principiilor și regulilor stabilite de cadrul legislativ în vigoare. Datele prelucrate sunt cele ale angajaților.

(vi)              Perioada de derulare a contractului (10 ani pentru facturi), la care se adaugă o perioadă de 3 ani pentru protejarea drepturilor și intereselor operatorului în eventualitatea unei plângeri, acțiuni in justiție sau orice alt demers demarat de persoana vizată ori de autoritățile naționale competente, în scopul derulării activități, datele prelucrate fiind cele ale angajaților.

(vii)            O perioadă de stocare de 12 luni, în scopul funcționării website-ului și plasării de cookie-uri, datele prelucrate fiind cele ale vizitatorilor website-ului.

(viii)          Perioada necesară desfășurării procesului de recrutare, la care se adaugă un an de la data finalizării procesului de recrutare – în scopul desfășurării procesului de recrutare, datele prelucrate fiind cele ale candidaților.

(ix)              Perioada necesară desfășurării campaniei de marketing – în scopul trimiterii de oferte și corespondențe comerciale, datele prelucrate fiind cele ale clienților și partenerilor contractuali.

(x)                O perioadă de 30 zile, în scopul garantării securității activității Sano Vita, a angajaților și a documentelor existente la sediul societății, datele prelucrate fiind cele ale angajaților și vizitatorilor.

De asemenea, stocarea datelor dumneavoastră se va face în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal.

 1.                    ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizați datele

În cele mai multe cazuri, nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal.

Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să încheiem sau să negociem un contract cu dumneavoastră, să vă vindem produsele sau să vă prestăm serviciile noastre, să vă permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să vă răspundem la reclamanții sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre care v-ar putea interesa.

 1.                    Inexistența unui proces decizional automatizat

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

 1.                    drepturile dumneavoastră și modul de exercitare

Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi:

 •          Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obţine accesul la datele privitoare la dumneavoastră  pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 •          Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 •          Dreptul la ştergerea datelor(„dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 •          Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 •          Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră, de către noi sau în numele nostru.
 •          Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 •          Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră  în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ați acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră  pe care am realizat-o înainte de retragere.
 •          Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Datele de contact ale autorității se găsesc pe website-ul www.dataprotection.ro.

Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră  de către noi, vă rugăm să utilizați detaliile de contact din secțiunea DATELE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos.

8.                   Datele noastre de contact

Ne puteți contacta la detaliile de mai jos.

Datele noastre de contact

Denumire completă: Sano Vita S.R.L.

Adresă sediu social (adresă corespondență): Pausesti Maglasi, Ulmetel, Str. Industriei, Nr. 89, Valcea

Număr de telefon: 0740620620

Adresă de e-mail: online@sanovita.ro

Website: www.sanovita.ro

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

Prenume și nume: Adrian Buica

Adresă corespondență: Pausesti Maglasi, Ulmetel, Str. Industriei, Nr. 89, Valcea

Număr de telefon: +40 250 776 333

Adresă de e-mail: adrian.buica@sanovita.ro

 

 1.                    Când se aplică această Informare

Această informare generală se aplică în legătură cu prelucrarea datelor referitoare la dumneavoastră de către compania Sano Vita S.R.L..

Această informare nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele postate pe website-urile noastre sau despre care vă informăm în alt mod. De asemenea, această informare nu acoperă activitatea altor companii sau persoane care fac publicitate serviciilor sau produselor noastre ori care vă prelucrează datele în alt mod prin website-urile noastre sau pe rețelele de socializare în legătură cu paginile noastre.

 1.                CE SEMNIFICĂ TERMENII PE CARE I-AM FOLOSIT ÎN ACEASTĂ NOTĂ
 •                      Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 •                      Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 •                      Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de e-mail; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
 •                      Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 •                      Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
 •                      Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 •                      Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
 •                      Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

 

 

Produs adăugat la wishlist